Energetické projekty
PROPLYN CB s.r.o., České Budějovice


Nabízíme veškeré služby spojené s úsporou energie od návrhů a výpočtů (průkaz energetické náročnosti budovy, energetický audit atd.), přes projekty a inženýrskou činnost, až po dodávku či realizaci stavby. V případě možnosti dotačního financování zajišťujeme zpracování dotační žádosti, včetně s ní spojené agendy, supervizi projektu a realizaci i nutnou dobu udržitelnosti projektu (zpravidla 5 let), monitorovací zprávy. 

Zajišťujeme projekty na úspory energie pro školy, kulturní zařízení atd. (zateplení, výměna výplní, změna nebo rekonstrukce otopné soustavy, zajištění dotace, řízení projektu). Naše společnost je také specialistou na plynofikace obcí, průmyslových areálů i jednotlivých budov. Součástí naší činnosti jsou návrhy využití alternativních zdrojů enerie a kogeneračních jednotek.

Firma PROPLYN CB s.r.o. si klade za cíl dlouhodobě využívat ve své činnosti nejmodernější chtechnologií a postupů v oblasti úspor energie. Součástí nastoleného vzdělávacího trendu je i zapojení autorizovaných osob do projektu Celoživotního vzdělávání organizovaného ČKAIT. Naši pracovníci se pravidelně zůčastňují školení a seminářů týkajících se nejnovějších trendů, technologií a postupů v oblasti energetických úspor v rámci příslušných směrnic EU.


Seznamte se s náší firmou a možnostmí úspory energie >>>
Vzhledem k vzrůstající poptávce po komplexním servisu se firma zaměřila především na oblasti: 
  • optimalizace vytápěcích systémů (obce, školy, průmyslové objekty, farmy…).
  • plynofikace obcí 
  • plynofikace průmyslových objektů 
  • energetické poradenství (vypracování energetických auditů)
  • energeticky úsporné projekty v rámci dotačních titulů (OPŽP, ROP NUTS II) 
Projekty se vždy konzultují u klienta popřípadě v místě realizace stavby. Jednání v průběhu přípravy a realizace projektu probíhají jak v našich prostorách tak u zákazníka. Samozřejmostí je bezplatná spolupráce se zákazníkem po dobu 5 let po realizaci projektu.
 
Společnost má celorepublikovou působnost, převážná část realizovaných projektů byla v Jihočeském kraji.  Pro všechny naše činnosti máme příslušná oprávnění autorizace v oboru technologická zařízení staveb, autorizace v oboru energetické auditorství, oprávnění MPO zpracovávat EA a PENB.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Jsme připraveni se Vám věnovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Energetické projekty České Budějovice - PROPLYN CB s.r.o. se těší na spolupráci s Vámi.
Energetické projekty České Budějovice - PROPLYN CB s.r.o.

Energetické projekty České Budějovice - PROPLYN CB s.r.o.
Energetické projekty České Budějovice

  PROPLYN CB s.r.o.
  Vrbenská 6
  370 31 České Budějovice

  Telefon: +420 380 430 586,
                +420 602 155 002
  E–mail: tosner@proplyncb.cz